Πέμπτη, 2 Ιουνίου 2011

Έκτακτο πρόγραμμα αναρτήσεων

Στις 8, 9 και 10 Ιουνίου 2011 ο Ξενικός θα αναρτήσει εδώ τα χθόνια ποιήματά του. Μερικοί θα τα πουν σατανικά ή σατανιστικά και θα τα διαβάσουν με βδελυγμία. Δεν είναι όμως τίποτα περισσότερο από 9 ποιήματα, γραμμένα σαν αποτέλεσμα στοιχήματος μ’ ένα παλιόπαιδο (μου είπε: σε προκαλώ...) που ενδιαφέρθηκε, τάχα, για το σατανισμό.
Το περιεχόμενο δεν αντικατοπτρίζει τις προσωπικές πεποιθήσεις του ποιητή, που δεν πιστεύει ούτε σε θεούς ούτε σε δαίμονες.
Τα ποιήματα ειναι γραμμένα στα ΑΓΓΛΙΚΑ.

On 8, 9 and 10 June 2011, the Greek poet Xenikos will publish here his gothic poems. Some people will call them satanic and will read them with utmost repulsion. However, they are nothing more than 9 poems, written as the result of a bet with a bad guy (he dared me...) who was, allegedly, interested in satanism.
The content does not reflect the personal convictions of the poet, who does not believe in any gods or devils.
The poems are in ENGLISH.

1 σχόλιο: