Σάββατο, 2 Απριλίου 2011


Από εβδομάδα θα αναρτώνται σταδιακά 94 ποιήματα που αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο, μια ιστορία, με τίτλο : «εξιστόρηση».

Ένας άνδρας προσεγγίζει ερωτικά έναν έφηβο, τον οποίο γνωρίζει πολύ καλά, οικογενειακά. Η ανταπόκριση είναι διφορούμενη: ο έφηβος καί θέλει καί διστάζει. Το θέλγητρο της ανακάλυψης νέων ηδονών είναι πολύ ισχυρό, θαυμάζει το μεγαλύτερο άνδρα, αλλά νιώθει ίσως περισσότερη έλξη προς το γυναικείο φύλλο. Τελικά ο πόθος του άνδρα ικανοποιείται, χωρίς όμως την καθοριστική συνέχεια που θα οδηγούσε σε σταθερή σχέση. Το αγόρι πότε ενδίδει, πότε αποφεύγει, πότε αποκμακρύνεται. Επέρχεται μια ισορροπία. Το μέλλον παραμένει άδηλο...

Τα ποιήματα εμφανίζονται με συγκεκριμένη σειρά. Ο αναγνώστης θα κατανοήσει και θα συναισθανθεί καλύτερα την όλη εξιστόρηση αν διαβάσει τα ποιήματα με τη σειρά που προτείνει ο ποιητής.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου